Piccolo - Rymanów Zdrój - nasze konto na Facebooku
Rymanów Zdrój położony jest 4 km na południe od miasta Rymanów w dolinie rzeki Tabor, wśród gór zwanych Wzgórzami Rymanowskimi. Uzdowisko leży na pograniczu dwóch różniących się krajobrazowo mezoregionów karpackich: Beskidu Niskiego i Pogórza Bukowskiego.


Rymanów Zdrój to unikalny klimat i bogata oferta lecznicza. Wokół uzdrowiska znajduje się kompleksowa baza turystyczna, której celem jest urozmaicenie pobytów leczniczych w ciągu całego roku w oparciu o unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe.